Д-р ЕМИЛ БОЯДЖИЕВ-СПЕЦИАЛИСТ ОРАЛНА ХИРУРГИЯ И ИМПЛАНТОЛОГИЯ

КОЛКО СТРУВА ЛЕЧЕНИЕТО С ИМПЛАНТИ?

7 Март 2012г.
Най-често пациентите ми се интересуват за цената на лечението с импланти. За съжаление точна цена не е възможно да се даде докато не се проведе щателен преглед , необходимите рентгенови изследвания и се уточни вида на протезната конструкция.
Лечението протича на няколко етапа и тук ще се опитам да обясня етапите и евентуалната им стойност.
Първият етап е свързан с обстоен преглед на пациента, назначаване на рентгенови и параклинични изследвания и изработването на имплантологичен шаблон.
Във вторият етап се извършва имплантирането като тук цената зависи от вида на използваната имплантна система, броя на поставените импланти,необходимостта от увеличаване на костната ложа и свързаните с това хирургични процедури. Аз работя с три имплантни системи с които мога да реша всеки клиничен случай. Ако е необходимо увеличаване на костната ложа и свързаните с това хирургични процедури цената се коригира в зависимост от вложените материали и допълнителния труд.
В третият етап се изработва протезната конструкция като тук цената се определя от вида на използваните надстройки, вида на протезната конструкция и материала от който ще бъде изработена, както и от зъботехника който ще я изработи. Всички тези параметри са въпрос на договор между пациент и зъболекар за това ми е трудно да ви  дам предполагаема цена.
За повече въпроси използвайте формата за контакт на сайта ми.
КОЛКО СТРУВА ЛЕЧЕНИЕТО С ИМПЛАНТИ В КАБИНЕТА НА Д_р ЕМИЛ БОЯДЖИЕВ?
Ще се опитам максимално ясно, без да изчерпвам всички възможни варианти за лечение, да опиша образуването на цената за един имплант и за трите имплантни системи, които използвам в своята практика.
Първи етап:
1 Обстоен преглед-15лв
2.Разчитане на рентгенови изследвания и планиране - 40лв
3.Изработване на имплантологичен шаблон- 60лв
Втори етап:
1 Цена на всички необходими инструменти за извършване на имплантиране на един имплант и протезиране(Имплант, сулкосформер,  стандартна надстройка, трансфер, аналог,Фреза)
   1.1 Имплант IS NEOBIOTEC (вносител фирма "Ралев Дентал")-610лв
   1.2 Имплант MIS Sevan standart(вносител фирма "Лабтехнолоджи ООД")-590лв
   1.3 Имплант ANKYLOS plus (вносител фирма "Патриция ООД")-870лв
2.Цена за труд , консумативи и помощен персонал-400лв
Трети етап:
Изработване на корона от металокерамика- 210лв
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg