Д-р ЕМИЛ БОЯДЖИЕВ-СПЕЦИАЛИСТ ОРАЛНА ХИРУРГИЯ И ИМПЛАНТОЛОГИЯ

ОРАЛНА ХИРУРГИЯ

  Обект на оралната хирургия е екстракцията на зъби вследствие на периодонтити (остри, хронични, обострени), затруднено поникване на зъбите, непоникване на зъбите.
  Периапикални грануломи и кисти на зъбите и челюстите.

  Подготовка на челюстите и устната кухина за протезиране.
Това са група методи, обединени под названието “Предпротетична хирургия”.
Тесен дял от предпротетичната хирургия е зъбната имплантология.

  Заболявания на зъбодържащия апарат.
Те са обособени като отделна дисциплина, наречена “Пародонтология”.
Пародонтологията използва терапевтични (лекарствени), протетични, хирургични, ортодонтски и комбинирани методи за лечение на пародонта.
  Обект на оралната хирургия са именно хирургичните методи.
Те са обединени в отделна дисциплина, която се нарича “Пародонтална хирургия”.

  Малки тумори.

  Комуникации между устната кухина и горночелюстните синуси.

  Автотрансплантация на зъби.

  Някои етапи от ортодонтското лечение.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg