Д-р ЕМИЛ БОЯДЖИЕВ-СПЕЦИАЛИСТ ОРАЛНА ХИРУРГИЯ И ИМПЛАНТОЛОГИЯ

ЗАЩО Д-Р ЕМИЛ БОЯДЖИЕВ

 • Зъболечението за мен е традиция
 • 27 години професионален опит
 • Над 60 сертификационни курса за след дипломна квалификация в България и чужбина
 • Специалност по орална хирургия и 5 години работа в специализирано отделение
 • 10 години опит в имплантологията
 • Най-дълъг опит с имплантатите Ankylos в България
 • Владеене на специални техники за костна пластика, латерален синус лифт и интра лифт, без които съвременната имплантология не е възможна
 • 3 съвременно обзаведени кабинета
 • Имплантологичен юнит и апарат за пиезо хирургия
 • Перфектна стерилизация с автоклав MELAG клас Б
 • Изработване на високо естетични протезни конструкции

 

ПАРТНЬОРСТВО С КОЛЕГИ

Възможност да разширите Вашата практика.
Д-р Емил Бояджиев предлага сътрудничество на колеги в областта на имплантологията. Поставяне на импланти, след което колегата протезира в своята собствена практика.Обучение относно протетичния протокол. Съдействие при набавянето на необходимия инструментариум.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg